Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Zorg voor elk kind

Hier vindt u ook informatie over:
  • De Plusklas Sneek
  • Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Op Bûtensprong vinden we het belangrijk dat alle kinderen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. We sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van elk kind. Al vanaf groep 1 krijgen de kinderen die meer hulp nodig hebben extra begeleiding. De leerkracht maakt dan tijd vrij om samen met het individuele kind of een groepje kinderen de activiteit te doen. We leren kinderen ook samenwerken want van elkaar kunnen ze heel veel leren!

Plusklas Het Leerlab

Sommige kinderen denken en leren snel. Ze hebben meer en andere prikkels nodig. Door een ontwikkelingsvoorsprong kan een kind zich anders voelen dan zijn klasgenoten. Soms ontstaat er faalangst, perfectionisme, een negatieve werkhouding of motivatieproblemen. Daarom bestaat Het Leerlab in Sneek!

Doelgroep
(Hoog)Begaafde kinderen met een hulpvraag uit groep 5 t/m 8 van de reguliere basisscholen van Gearhing en Odyssee zijn welkom. Het Leerlab is speciaal voor kinderen die weinig aansluiting hebben op de eigen school, niet met plezier naar school gaan of tegen andere problemen aanlopen. Op Het Leerlab ontmoeten ze gelijken. De gespecialiseerde leerkrachten besteden aandacht aan de problemen waar ze tegenaan lopen en dagen de kinderen uit om met elkaar in gesprek te gaan. Zo kunnen ze met en van elkaar leren!

De Plusklas is op donderdag. Aanmelding wordt, in overleg met de leerkracht, gedaan door onze ib-er van de school.

Meer informatie kunt u vinden in de folder.