Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Schoolafspraken

Wat ouders van de school mogen verwachten:

- De school informeert ouders regelmatig en streeft naar een goede communicatie

- De school zorgt dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen en werkt aan een goed pedagogisch klimaat

- De school besteedt aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling

- De school besteedt aandacht en tijd aan sportieve, culturele en creatieve activiteiten

- De school hanteert een pestprotocol

- De leerkrachten houden tijd vrij voor ouders. Ouders kunnen na schooltijd bij de leerkracht terecht.

- Ouders kunnen met leerkrachten, de Intern Begeleider en de directie een afspraak maken om zaken te bespreken.

- De school heeft hoge verwachtingen van leerlingen en zet zich in om de leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau te laten functioneren.

- De school besteedt extra zorg aan leerlingen die achterblijven. Leerlingen die meer kunnen, worden daarin gestimuleerd.

Wat de school van de ouders/verzorgers verwacht:

- Ouders zorgen ervoor dat hun kinderen op tijd op school komen, de lessen volgen en (eventueel) hun huiswerk maken.

- Ouders tonen belangstelling voor de school en zijn aanwezig op contactavonden, ouderavonden en rapportbesprekingen.

- Ouders tonen belangstelling voor het schoolwerk en moedigen hun kinderen aan om goed hun best te doen.

- Ouders praten regelmatig met hun kinderen over de school en brengen hen een positieve houding bij ten aanzien van de school, medeleerlingen en leerkrachten.

- Ouders hebben een positieve houding ten aanzien van de visie van de school.

- Ouders zorgen ervoor dat hun kinderen uitgerust en toegerust zijn.

- Schoolreizen, excursies, gymnastiek en culturele activiteiten zijn onderdeel van het lesrooster. Wij verwachten dat kinderen daaraan deelnemen.