Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Over de school

Basisschool Bûtensprong is een reguliere basisschool en wil een partner zijn van de ouders in de opvoeding en vorming van hun kinderen. Op Butensprong leren kinderen wat hun sterke en zwakke kanten zijn. Ze leren te vertrouwen op zichzelf en een goede dunk te ontwikkelen, ze durven te zijn wie ze zijn.

Onze school gaat uit van vier basisregels waarop alle leerkrachten en kinderen aangesproken kunnen worden.
1. Je toont respect voor je zelf en voor de ander
2. Je laat elkaar uitpraten
3. Je draagt zorg voor jouw spullen en die van de ander
4. Je probeert altijd je best te doen op school.

Bûtensprong is een samenwerkingsschool en ontstaan uit een fusie tussen de openbare basisschool van Wiuwert/Britswert en de openbare basisschool in Boazum. De school biedt levensbeschouwelijke vorming aan op algemene en christelijke basis aan alle leerlingen, gegeven door de leerkrachten of vakleerkrachten. Daarbij worden Bijbelse thema's aangereikt als beschouwing en niet als waarheid.