Onderwijsteam NOORD

ouders

Onderwijsteam Noord

Sinds kort maakt de school onderdeel uit van Onderwijsteam Noord van stichting De Gearhing, een bestuur van 29 scholen in heel Fryslân.

Onderwijsteam Noord bestaat naast onze school uit 11 andere scholen. Deze scholen hebben allemaal dezelfde directeur en adjunct-directeur, bijgestaan door een locatiecoördinator op iedere school en een Manager Bedrijfsvoering. Ook hebben de scholen de beschikking over een administratief medewerker, een IB-er en (een paar scholen) een schoolassistent.

Directeur: Arnold Oosterdijk - arnold.oosterdijk@gearhing.net en Feikje Toering - feikje,toering@gearhing.net

Adjunct-directeur: Geart Rypkema - geart.rypkema@gearhing.net

Locatiecoördinator / Leerkracht groep 1-2: Gea Zwaagstra - gea.zwaagstra@gearhing.net

Leerkracht groep 1-2: Hilke de Groot - hilkedegroot@gearhing.net

Leerkracht groep 1-2: Amanda Hoekstra - amandahoekstra@gearhing.net

Leerkracht groep 3-4-5: Nelie Veenstra - nelie.veenstra@gearhing.net

Leerkracht groep 6-7-8: Irma Emmerig - irma.emmerig@gearhing.net

 

Leerkracht groep 6-7-8: Geeske Bouma- geeskebouma@gearhing.net

Manager Bedrijfsvoering:

Thijs van der Veen - thijs.van.der.veen@gearhing.net

Ria Jongstra - ria.jongstra@gearhing.net

Annamarie Hiemstra - Annamarie.hiemstra@gearhing.net

 

IB-er: Gretha Rijpstra - gretha.rijpstra@gearhing.net

Administratief medewerker: Mattie Dijkstra - mattie.dijkstra@gearhing.net

Schoolassistent: Martha Baloe - martha.baloe@gearhing.net