Onderwijsteam 4

ouders

Onderwijsteam 4

Sinds een aantal jaar maakt de school onderdeel uit van Onderwijsteam 4 van stichting De Gearhing, een bestuur van 29 scholen in heel Fryslân.

Onderwijsteam 4 bestaat naast onze school uit De Pikeloer (Wiuwert), De Gielguorde (Mantgum), De Krunenstrobbe (Jorwert), De Fôlefinne (Easterwierrum) en It Pertoer (Weidum). Deze scholen hebben allemaal dezelfde directeur en adjunct-directeur, bijgestaan door een locatiecoördinator op iedere school en een Manager Bedrijfsvoering. Ook hebben de scholen de beschikking over een administratief medewerker, een IB-er en (een paar scholen) een schoolassistent.

Directeur: Arnold Oosterdijk - arnold.oosterdijk@gearhing.net

Adjunct-directeur: Geart Rypkema - geart.rypkema@gearhing.net

Locatiecoördinator / Leerkracht groep 6-7-8: Gea Zwaagstra - gea.zwaagstra@gearhing.net

Leerkracht groep 3-4-5: Nelie Veenstra - nelie.veenstra@gearhing.net

Leerkracht groep 1-2: Afke Terpstra - afke.terpstra@gearhing.net

Leerkracht groep 5-6-7-8: Tjitte Anema - tjitte.anema@gearhing.net

Manager Bedrijfsvoering: Thijs van der Veen - thijs.van.der.veen@gearhing.net

IB-er: Gretha Rijpstra - gretha.rijpstra@gearhing.net

Administratief medewerker: Mattie Dijkstra - mattie.dijkstra@gearhing.net

Schoolassistent: Martha Baloe - martha.baloe@gearhing.net