Praktische info

Nieuwe ouders & inschrijfformulier

Welkom2

Wilt u een persoonlijke afspraak maken om onze school beter te leren kennen? Neem contact op met de locatiecoördinator, Gea Zwaagstra. Kom gerust eens kennismaken.

Gea Zwaagstra (locatiecoördinator) is te bereiken via: dubelspan@gearhing.net, of telefonisch via 0515 - 521 800.

Voor beknopte...

Meer over 'Nieuwe ouders & inschrijfformulier'

School- en gymtijden

klok

Onze schooltijden zijn:

Op maandag t/m donderdag: 8.15 uur - 14.00 uur (alle groepen)

Vrijdagochtend: 8.15 uur - 11.45 uur (groep 1 t/m 4)

Vrijdag: 8.15 uur - 14.15 uur (groep 5 t/m 8)


Woensdag- en vrijdagochtend: gymkleding s.v.p. mee naar school

Meer over 'School- en gymtijden'

Vakantie, fakânsje, holidays

vakantiekl

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2021-2022

Zes weken zomervakantie: maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus

Herfstvakantie: maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober

Kerstvakantie: maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari

Voorjaarsvakantie: maandag 21 t/m vrijdag 25 februari

Goede Vrijdag en Pasen:...

Meer over 'Vakantie, fakânsje, holidays'

Schoolafspraken

Wat ouders van de school mogen verwachten:

- De school informeert ouders regelmatig en streeft naar een goede communicatie

- De school zorgt dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen en werkt aan een goed pedagogisch klimaat

- De school besteedt aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling

- De school besteedt aandacht en tijd aan sportieve, culturele en creatieve activiteiten

- De school hanteert een pestprotocol

- De leerkrachten houden tijd vrij voor ouders. Ouders kunnen na schooltijd bij de leerkracht terecht.

- Ouders kunnen met...

Meer over 'Schoolafspraken'

Team- en groepsindeling

TEAM3

Samenstelling team 2021-2022:

Gea Zwaagstra - locatiecoördinator en leerkracht groep 1-2 (3)
gea.zwaagstra@gearhing.net

Inge Nijboer - leerkracht groep 1-2 (3)
inge.nijboer@gearhing.net

Nelie Veenstra - leerkracht groep (3) 4-5 (6)
nelie.veenstra@gearhing.net

Geeske Bouma - leerkracht (6) 7-8

Meer over 'Team- en groepsindeling'

Onderwijsteam Noord

ouders

Onderwijsteam Noord

Sinds augustus 2019 maakt de school onderdeel uit van Onderwijsteam Noord van stichting Gearhing, een bestuur van 24 scholen in Fryslân.

Onderwijsteam Noord bestaat naast onze school uit 10 andere scholen. Deze scholen hebben allemaal dezelfde directeur, bijgestaan door een...

Meer over 'Onderwijsteam Noord'

Schoolgids

SchoolgidsOTnoord21 22Beeldmerk

Hier vindt u:

Meer over 'Schoolgids'