Praktische info

Tussenschoolse Opvang

SetWidth750 schoollunches

In deze brief vindt u de meest recente informatie betreffende de Tussenschoolse Opvang op onze school.

Meer over 'Tussenschoolse Opvang'

School- en gymtijden

klok

De schooltijden zijn als volgt:

 

maandagochtend 8.30 uur - 12.00 uur (groep 1 t/m 8)

maandagmiddag 13.00 uur - 15.00 uur (groep 1 t/m 8)

 

dinsdagochtend 8.30 uur - 12.00 uur (groep 1 t/m 8)

dinsdagmiddag 13.00 uur - 15.00 uur (groep 1 t/m 8)

 

woensdagochtend 8.30 uur - 12.15 uur (groep 1 t/m 8)

 

Meer over 'School- en gymtijden'

Vakantie, fakânsje, holidays

zwemmen

 Vakanties en vrije dagen 2018-2019

 

Zomervakantie: maandag 23 juli t/m vrijdag 31 augustus 2018

Herfstvakantie: maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018

Kerstvakantie: maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie: maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari...

Meer over 'Vakantie, fakânsje, holidays'

Schoolafspraken

Wat ouders van de school mogen verwachten:

- De school informeert ouders regelmatig en streeft naar een goede communicatie

- De school zorgt dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen en werkt aan een goed pedagogisch klimaat

- De school besteedt aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling

- De school besteedt aandacht en tijd aan sportieve, culturele en creatieve activiteiten

- De school hanteert een pestprotocol

- De leerkrachten houden tijd vrij voor ouders. Ouders kunnen na schooltijd bij de leerkracht terecht.

- Ouders kunnen...

Meer over 'Schoolafspraken'

Team- en groepsindeling

TEAM3

Het team

 

Samenstelling team 2018-2019:

Afke Terpstra - leerkracht groep 1-2

afke.terpstra@gearhing.net

Gea Zwaagstra - locatie coördinator en leerkracht groep 1-2

gea.zwaagstra@gearhing.net

Nelie Veenstra - leerkracht groep 3-4-5

nelie.veenstra@gearhing.net

Amanda Hoekstra - leerkracht groep 6-7-8

Meer over 'Team- en groepsindeling'

Onderwijsteam 4

ouders

Onderwijsteam 4

Sinds een aantal jaar maakt de school onderdeel uit van Onderwijsteam 4 van stichting De Gearhing, een bestuur van 29 scholen in heel Fryslân.

Onderwijsteam 4 bestaat naast onze school uit De Pikeloer (Wiuwert), De Gielguorde (Mantgum), De Krunenstrobbe (Jorwert), De Fôlefinne...

Meer over 'Onderwijsteam 4'