Visie, onderwijsconcept en ontwikkelingen

bloemen

Hieronder volgt een korte beschrijving van de visie en het onderwijsconcept van Dûbelspan en OT-Noord. Ook worden de nieuwe ontwikkelingen en plannen gepresenteerd die in schooljaar 2020-2021 op de school centraal zullen staan.

1. Visie
Op Dûbelspan stimuleren wij kinderen zich te ontwikkelen, aan de hand van persoonlijke doelen, op zowel sociaal-emotioneel als cognitief vlak. Hierbij mogen ze zijn wie ze zijn en we leren de kinderen te vertrouwen op zichzelf. Daarbij halen wij het beste uit kinderen naar boven en stimuleren hen tot persoonlijke excellentie.

2. Onderwijsconcept: Samen werken, leren en plezier hebben
Dûbelspan (gecertificeerde Kanjerschool) is een samenwerkingsschool voor kinderen met allerlei levensbeschouwelijke achtergronden. Wij werken en leren vanuit een open communicatie met kinderen en ouders. Op onze school gaan we respectvol om met de ander, met elkaar en met onze materialen. Er is vooral veel ruimte voor sociale ontwikkeling. We werken met persoonlijke doelen, thematisch onderwijs en de ‘LeerKRACHT’-methodiek komt sterk naar voren in ons onderwijs.

3. Ontwikkelingen in het schooljaar (2020-2021)
In dit schooljaar zetten we in op een aantal nieuwe ontwikkelpunten. Inmiddels werken wij via ‘Snappet’ (digitaal verwerken van leerstof) al aan het werken met doelen. Deze manier van werken willen we verder personaliseren, zodat de leerstof nog beter aansluit bij de behoeften van het kind. Daarbij willen we een passende manier ontwikkelen van het vastleggen van de resultaten van de leerlingen; een rapport(folio) dat aansluit bij het werken met doelen, maar ook vooral waar een kind zelf eigenaar van kan zijn.
In de onderbouw zetten we de ‘LeerKRACHT’-methodiek verder uit door het doelenbord in de klas te koppelen aan de methode ‘Onderbouwd’, zodat de doelen van de klas terugkomen tijdens de lessen die uit ‘Onderbouwd’ worden gegeven. Ook het ontwikkelingsmateriaal voor kleuters gaan we inpassen in de jaarplanning van de onderbouw.

Daarnaast willen we in alle groepen de actieve werkvormen uit de methode ‘Met sprongen vooruit’ invoegen bij de leerlijn rekenen, zodat ze goed aansluiten op de lessen en doelen. Tot slot hebben wij ons in het afgelopen jaar georiënteerd op de methode ‘Alles in één’ voor geïntegreerde wereldoriëntatie. Dit jaar gaan we verder met het implementeren van deze methode.

Dûbelspan is een gecertificeerde Kanjerschool. In het komende jaar volgen de leerkrachten een (herhalings)cursus om deze methodiek voor sociaal-emotionele vorming goed te kunnen toepassen in de klas.

Voor wat betreft de toekomst van de school kijken we samen met de gemeente Súdwest-Fryslân en de scholen in de dorpen Wiuwert en Easterwierrum of we over enkele jaren een nieuwe school kunnen vormen voor deze drie dorpen.

 

Op Dûbelspan stimuleren wij kinderen zich te ontwikkelen, aan de hand van persoonlijke doelen, op sociaal-emotioneel en didactisch vlak. Hierbij mogen ze zijn wie ze zijn en we leren de kinderen te vertrouwen op zichzelf. We zijn een samenwerkingsschool voor kinderen met allerlei levensbeschouwelijke achtergronden. Wij werken en leren vanuit een open communicatie met kinderen en ouders. Op onze school gaan we respectvol om met de ander, met elkaar en met onze materialen.