Over Dûbelspan

Over de school

kinderen2

Gearwurkingsskoalle Dûbelspan is een reguliere basisschool en wil een partner zijn van de ouders in de opvoeding en vorming van hun kinderen. Op Dûbelspan leren kinderen wat hun sterke en zwakke kanten zijn. Ze leren te vertrouwen op zichzelf en een goede dunk te ontwikkelen, ze durven te zijn...

Meer over 'Over de school'

‘Wat Telt Écht’ Gearhing film

Kwaliteitsklaver

Voor de zomervakantie 2019 hebben we met de kinderen en professionals van de scholen van Lemmer, Bolsward, IJlst en Baard samen een film gemaakt. De kinderen laten in de film zien wat de doelen zijn voor de komende jaren en wat de essentie is van ons onderwijs.

Wat Telt Écht – onderwijs vanuit...

Meer over '‘Wat Telt Écht’ Gearhing film'

Visie, onderwijsconcept en ontwikkelingen

bloemen

Hieronder volgt een korte beschrijving van de visie en het onderwijsconcept van Dûbelspan en OT-Noord. Ook worden de nieuwe ontwikkelingen en plannen gepresenteerd die in schooljaar 2020-2021 op de school centraal zullen staan.

1. Visie
Op Dûbelspan stimuleren wij kinderen zich te...

Meer over 'Visie, onderwijsconcept en ontwikkelingen'

Schoolgids

SchoolgidsOTnoord21 22Beeldmerk

Hier vindt u:

Meer over 'Schoolgids'

Zorg voor elk kind

handen
 Hier vindt u ook informatie over:
  • De Plusklas Sneek
  • Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Op Dûbelspan vinden we het belangrijk dat alle kinderen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. We sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van elk kind. Al vanaf groep 1 krijgen de kinderen die meer hulp...

Meer over 'Zorg voor elk kind'

Peiling Oudertevredenheid

oudertevredenheid Meer over 'Peiling Oudertevredenheid'