Over Dûbelspan

Over de school

kinderen2

Gearwurkingsskoalle Dûbelspan is een reguliere basisschool en wil een partner zijn van de ouders in de opvoeding en vorming van hun kinderen. Op It Dûbelspan leren kinderen wat hun sterke en zwakke kanten zijn. Ze leren te vertrouwen op zichzelf en een goede dunk te ontwikkelen, ze durven te...

Meer over 'Over de school'

Visie en Missie

bloemen

Visie

De visie van Onderwijsteam 4 is: Wij halen het beste uit kinderen naar boven en stimuleren hen tot persoonlijke excellentie.

Missie

In de komende jaren zullen de scholen in Onderwijsteam 4 steeds meer samenwerken en zich richten op verdere integratie van de informatie- en...

Meer over 'Visie en Missie'

Zorg voor elk kind

handen
 Hier vindt u ook informatie over:
  • De Plusklas Sneek
  • Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Op Dûbelspan vinden we het belangrijk dat alle kinderen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. We sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van elk kind. Al vanaf groep 1 krijgen de kinderen die meer hulp...

Meer over 'Zorg voor elk kind'

Peiling Oudertevredenheid

oudertevredenheid Meer over 'Peiling Oudertevredenheid'

Veiligheidsplan

Veiligheid

Hier vindt u het veiligheidsplan.

Meer over 'Veiligheidsplan'