Over Dûbelspan

Over de school

kinderen2

Gearwurkingsskoalle Dûbelspan is een reguliere basisschool en wil een partner zijn van de ouders in de opvoeding en vorming van hun kinderen. Op Dûbelspan leren kinderen wat hun sterke en zwakke kanten zijn. Ze leren te vertrouwen op zichzelf en een goede dunk te ontwikkelen, ze durven te zijn...

Meer over 'Over de school'

‘Wat Telt Écht’ Gearhing film

Kwaliteitsklaver

Voor de zomervakantie hebben we met de kinderen en professionals van de scholen van Lemmer, Bolsward, IJlst en Baard samen een film gemaakt. De kinderen laten in de film zien wat de doelen zijn voor de komende jaren en wat de essentie is van ons onderwijs.

Wat Telt Écht – onderwijs vanuit de...

Meer over '‘Wat Telt Écht’ Gearhing film'

Visie en Missie

bloemen

Visie

De visie van Onderwijsteam Noord  is: Wij halen het beste uit kinderen naar boven en stimuleren hen tot persoonlijke excellentie.

Missie

In de komende jaren zullen de scholen in Onderwijsteam Noord steeds meer samenwerken en zich richten op verdere integratie van de informatie- en...

Meer over 'Visie en Missie'

Schoolgids

SchoolgidsGearhingOTNoord

Hier vindt u:

  • de schoolgids 2019-2020 waarin informatie over o.a. Dûbelspan te vinden is. In schooljaar 2020-2021 maken we gebruik van een schoolgids voor geheel OT-Noord.
Meer over 'Schoolgids'

Zorg voor elk kind

handen
 Hier vindt u ook informatie over:
  • De Plusklas Sneek
  • Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Op Dûbelspan vinden we het belangrijk dat alle kinderen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. We sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van elk kind. Al vanaf groep 1 krijgen de kinderen die meer hulp...

Meer over 'Zorg voor elk kind'

Peiling Oudertevredenheid

oudertevredenheid Meer over 'Peiling Oudertevredenheid'

Veiligheidsplan

Veiligheid

Hier vindt u het veiligheidsplan.

Meer over 'Veiligheidsplan'