Samenwerking op vrijdag

kinderen leren

Samenwerking op VRIJDAG

Pikeloer - Dûbelspan - Fôlefinne

Alle kinderen van de betreffende scholen gaan naar de volgende locatie:

 • gr. 1+2 - Blijven op de eigen school in eigen dorp.
 • gr. 3 +4 - Fôlefinne-Easterwierrum - Meester Willem
 • gr. 5 - Dûbelspan-Boazum - Juf Paula
 • gr. 6 - Dûbelspan - Boazum - Juf Geeske
 • gr. 7+8 - Pikeloer-Wiuwert - juf Anneke

Meer informatie zoals de planning en lesprogramma vindt u in dit document :

Denk aan brood, fruit en drinken voor de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 i.v.m. het overblijven op vrijdagmiddag.

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het brengen en halen van de kinderen. (Carpoolen is handig en milieuvriendelijk.)

Schooldeur staat vanaf 8.00 uur open en na schooltijd wachten wij tot de kinderen opgehaald zijn.

Let op de aangepaste schooltijden op vrijdag: groep 1 t/m 4 8.30-12.00 en groep 5 t/m 8 8.30-14.30

En er is gymnastiek op vrijdag: dus gymkleding mee. 

 

Veranderingen:

 • Veel kinderen gaan naar een andere school in een ander dorp
 • Vervoer van kinderen door ouders
 • Wijzigen van de schooltijden (continurooster op die vrijdag)
 • Brood, fruit en drinken meenemen
 • Ontmoeten van andere kinderen
 • Meer interactie tussen kinderen onderling (= meer leren)
 • Meer interactie leerkracht-leerlingengroep (= meer leren)
 • De 4-groepscombi wordt op de drie scholen 2-groepscombi (= meer leren)
Nieuwtjes2

Nieuwtjes uit de samenwerkingsgroepen

Groep 3-4 (Easterwierrum) 

juni 2016: vakantie

meten is weten -gr.4- maart 2016 

de klok februari 2016

Groep 5-6 (Boazum)

diverse activiteiten juni 2016

Buitendienst maart 2016

Groep 7-8 (Wiuwert)

EHBO februari 2016