Leerplicht en verlof (aanvraag)

leerplicht

Hier vindt u een formulier voor het aanvragen van verlof / vrijstelling van de leerplicht voor uw kind(eren). U kunt dit formulier uitprinten en ondertekend op school inleveren. LET OP: het verlof is pas verleend wanneer de directeur toestemming heeft verleend.

Wanneer u tijdens de reguliere schoolvakanties (alle vakanties meegeteld) niet op vakantie kunt vanwege uw werk(gever), kunt u dit formulier downloaden en op school inleveren. LET OP: mensen die vanwege hun werk (bijvoorbeeld) niet in de zomervakantie op vakantie kunnen, worden geacht de vakantie dan tijdens een andere schoolvakantie te houden (indien mogelijk).