Ouders

Video's

viral real estate video

Op deze pagina vindt u video-opnames die gemaakt zijn van diverse lessen en activiteiten. Deze beelden zijn geüpload op Youtube, maar niet openbaar gedeeld.

Meer over 'Video's'

Foto's

Op deze pagina vind u links naar foto's van alle activiteiten van dit schooljaar.

Meer over 'Foto's'

Samenwerking op vrijdag

kinderen

Nieuwtjes uit de samenwerkingsgroepen

Groep 3-4 (Easterwierrum) 

juni 2016: vakantie

meten is weten -gr.4- maart 2016 

de klok februari 2016

Groep 5-6 (Boazum)

diverse activiteiten juni 2016

Buitendienst maart 2016

Groep 7-8 (Wiuwert)

EHBO februari 2016

Meer over 'Samenwerking op vrijdag'

Ziek melden

ziek

Wanneer uw kind niet op school kan komen vanwege ziekte, geeft u dat dan vóór 8.30 uur telefonisch door via 0515 - 521800. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Meer over 'Ziek melden'

Leerplicht en verlof (aanvraag)

leerplicht

Hier vindt u een formulier voor het aanvragen van verlof / vrijstelling van de leerplicht voor uw kind(eren). U kunt dit formulier uitprinten en ondertekend op school inleveren. LET OP: het verlof is pas verleend wanneer de directeur toestemming heeft verleend.

Wanneer u tijdens de reguliere...

Meer over 'Leerplicht en verlof (aanvraag)'

Medezeggenschap

ouders2

De medezeggenschapsraad

Oudergeleding:

Dickjan Ganzevoort

Jaap Nieuwenhuis

Personeelsgeleding:

Nelie Veenstra (secretaris)

Irma Emmerig

MR

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De rechten en plichten van de MR zijn wettelijk bepaald. Zo heeft de MR op een groot aantal onderwerpen het recht...

Meer over 'Medezeggenschap'

Ouderbijdrage, schoolreisje en vervoer

schoolreisje

Ouderbijdrage

Extra activiteiten als schoolreisjes en schoolfeesten worden meestal uit de vrijwillige ouderbijdrage betaald.

Meer informatie en het beleid vindt u in het bijgevoegde document. Klik hier

Meer over 'Ouderbijdrage, schoolreisje en vervoer'

Schema oud papier

oud papier

Hier vindt u het schema met de data van het oud papier en de chauffeurs voor schooljaar 2019-2020

Meer over 'Schema oud papier'