Ouders

Streekschool-fusieschool

Knipsel ingekleurde boom

In januari 2020 is de projectgroep 'ontwikkeling streekschool' van start gegaan, met afvaardigingen van MR-en en dorpsbelangen uit Boazum, Easterwierrum en Wiuwert. Er worden plannen ontwikkeld om te komen tot een sterke gezamenlijke streekschool voor de leerlingen van De Fôlefinne, De Pikeloer...

Meer over 'Streekschool-fusieschool'

Uw kind af- of ziekmelden

beterschapskaart lego hartjes kind jb17041401 1

Wanneer uw kind niet op school kan komen vanwege ziekte, geeft u dat dan vóór 8.30 uur telefonisch door via 0515 - 521800. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Meer over 'Uw kind af- of ziekmelden'

Verlofaanvraag & Leerplicht

Lerendoenwesamen

Vanaf vijf jaar verplicht naar school
Een kind mag naar school wanneer het vier jaar is. Wanneer een kind vijf jaar is, is het leerplichtig. Dat betekent dat een kind dan naar school moet en gedurende de basisschooltijd deelneemt aan het onderwijs. Uw vierjarige kleuter mag thuis blijven wanneer...

Meer over 'Verlofaanvraag & Leerplicht'

Medezeggenschap

ouders2

De medezeggenschapsraad

Oudergeleding:

Dickjan Ganzevoort

Jaap Nieuwenhuis

Personeelsgeleding:

Inge Nijboer

Gea Zwaagstra

MR

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De rechten en plichten van de MR zijn wettelijk bepaald. Zo heeft de MR op een groot aantal onderwerpen het recht om een advies...

Meer over 'Medezeggenschap'

Ouderbijdrage, schoolreisje en vervoer

schoolreisje

Ouderbijdrage

Extra activiteiten als schoolreisjes en schoolfeesten worden meestal uit de vrijwillige ouderbijdrage betaald.

Meer informatie en het beleid vindt u in het bijgevoegde document. Klik hier

Meer over 'Ouderbijdrage, schoolreisje en vervoer'

Schoolgids

SchoolgidsOTnoord21 22Beeldmerk

Hier vindt u:

Meer over 'Schoolgids'

Schoolondersteuningsprofiel

Onderwijsteam Noord is samengesteld uit 11 van de 23 scholen van Stichting Gearhing namelijk:
Binnen het onderwijsteam is er een gezamenlijke missie en visie. Hoewel de uitgangspunten gelijk zijn, verschilt de uitwerking per
school. Iedere school legt andere accenten vanwege eigen identiteit en pedagogische en didactische uitgangspunten. Dit is
zichtbaar in het onderwijsconcept.

Door op deze link te klikken komt u bij het schoolondersteuningsprofiel van Dûbelspan.

Meer over 'Schoolondersteuningsprofiel'

Schoolmaatschappelijk werk

www knop smw

Lisanne Pars is verbonden aan Dûbelspan als medewerker gebiedsteam op school (schoolmaatschappelijk werker) in de gemeente Súdwest-Fryslân.

  • In de bijlage vindt u een informatiebrief voor ouders over het schoolmaatschappelijk werk.

Zie ook de website van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Meer over 'Schoolmaatschappelijk werk'