Ouders

Streekschool

nwe school

Er worden plannen ontwikkeld om te komen tot een sterke gezamenlijke streekschool voor Boazum, Wiuwert en Easterwierrum!

De laatste jaren gaan de kinderen op vrijdag al samen naar school. Nu wordt er gewerkt aan een uitbreiding van deze samenwerking.

 

Hieronder vindt u een aantal documenten van...

Meer over 'Streekschool'

Samenwerking op vrijdag

kinderen

Samenwerking op VRIJDAG

Pikeloer - Dûbelspan - Fôlefinne

Alle kinderen van de betreffende scholen gaan naar de volgende locatie:

  • gr. 1+2 - Blijven op de eigen school in eigen dorp.
  • gr. 3 +4 - Fôlefinne-Easterwierrum - Juf Wilma groep 3 en meester Willem groep 4
  • gr. 5 + 6 Dûbelspan-Boazum -...
Meer over 'Samenwerking op vrijdag '

Ziek melden

ziek

Wanneer uw kind niet op school kan komen vanwege ziekte, geeft u dat dan vóór 8.30 uur telefonisch door via 0515 - 521800. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Meer over 'Ziek melden'

Leerplicht en verlof (aanvraag)

leerplicht

Hier vindt u een formulier voor het aanvragen van verlof / vrijstelling van de leerplicht voor uw kind(eren). U kunt dit formulier uitprinten en ondertekend op school inleveren. LET OP: het verlof is pas verleend wanneer de directeur toestemming heeft verleend.

Wanneer u tijdens de reguliere...

Meer over 'Leerplicht en verlof (aanvraag)'

Medezeggenschap

ouders2

De medezeggenschapsraad

Oudergeleding:

Dickjan Ganzevoort

Jaap Nieuwenhuis

Personeelsgeleding:

Nelie Veenstra (secretaris)

Irma Emmerig

MR

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De rechten en plichten van de MR zijn wettelijk bepaald. Zo heeft de MR op een groot aantal onderwerpen het recht...

Meer over 'Medezeggenschap'

Ouderbijdrage, schoolreisje en vervoer

schoolreisje

Ouderbijdrage

Extra activiteiten als schoolreisjes en schoolfeesten worden meestal uit de vrijwillige ouderbijdrage betaald.

Meer informatie en het beleid vindt u in het bijgevoegde document. Klik hier

Meer over 'Ouderbijdrage, schoolreisje en vervoer'

Schoolgids

SchoolgidsGearhingOTNoord2021

Hier vindt u:

Meer over 'Schoolgids'

Schoolondersteuningsprofiel

Onderwijsteam Noord is samengesteld uit 12 van de 25 scholen van Stichting Gearhing namelijk:
Binnen het onderwijsteam is er een gezamenlijke missie en visie. Hoewel de uitgangspunten gelijk zijn, verschilt de uitwerking per
school. Iedere school legt andere accenten vanwege eigen identiteit en pedagogische en didactische uitgangspunten. Dit is
zichtbaar in het onderwijsconcept.

Door op deze link te klikken komt u bij het schoolondersteuningsprofiel van Dûbelspan.

Meer over 'Schoolondersteuningsprofiel'

Schoolmaatschappelijk werk

www knop smw

Lisanne Pars is verbonden aan Dûbelspan als medewerker gebiedsteam op school (schoolmaatschappelijk werker) in de gemeente Súdwest-Fryslân.

  • In de bijlage vindt u een informatiebrief voor ouders over het schoolmaatschappelijk werk.

Zie ook de website van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Meer over 'Schoolmaatschappelijk werk'