Nieuws vanuit de schoolplein commissie

  • 21 maart 2019

Nieuws vanuit de schoolpleincommissie

Op het schoolplein zit de vaart erin de laatste tijd. Het talud is inmiddels gerealiseerd en de kinderen maken er flink gebruik van.

Het bootje voor de onderbouw zal dinsdag 16 april geplaatst worden, waarmee we de hoek bij de peuterspeelzaal kunnen afronden.

Voor het podium willen we nog graag een soort tribune maken met zitpaaltjes en dan hebben we de meeste onderdelen voor het plein kunnen realiseren.

Ook qua financiën zijn we bezig met de afronding. Een aantal fondsen hebben vooraf uitgekeerd en van de andere fondsen worden de toegezegde gelden nu opgevraagd. We ontvangen deze bedragen na aanlevering van bewijsstukken zoals facturen, foto’s van de realisatie en bankafschriften.

In totaal is, door acties van school en de bijdragen van de fondsen, een prachtig bedrag opgehaald. Na alle uitgaven houden we nog een klein bedrag over wat we in overleg met de kinderen zullen besteden aan het plein.

De schoolpleincommissie.