Andere schooltijden 2019-2020

  • 21 maart 2019

De enveloppen voor de ouderraadpleging betreffende “ Andere schooltijden” konden tot en met donderdag 7 maart ingeleverd worden.
We hebben een respons gehad van 100%, alle enveloppen zijn weer ingeleverd, hier zijn wij erg blij mee.
De uitslag van de ouderraadpleging is dat er 85% van de stemmen voor invoering van de andere schooltijden zijn, 15% van de ouders ziet de schooltijden liever niet veranderen.
Uit deze uitslag concluderen wij (de werkgroep "andere schooltijden') dat een overgroot deel van de ouders voorstander is voor het invoeren van nieuwe schooltijden.
Om deze reden adviseert de oudergeleding van de MR om met ingang van het schooljaar 2019-2020 de nieuwe schooltijden WEL in te voeren.
Na invoering van de nieuwe schooltijden zal na ongeveer 3 maanden een evaluatie plaatsvinden om te kijken of we bepaalde zaken nog kunnen verbeteren.

De nieuwe schooltijden zijn als volgt:
Maandag tot en met donderdag: 8.15u tot 14.00u (alle groepen)
Vrijdags: 8.30u tot 12.00u (groep 1 t/m groep 4)
vrijdags: 8.30u tot 14.30u (groep 5 t/m groep 8)
(De vrijdagssamenwerking blijft zoals het nu ook is)