Klasbord

  • 01 januari 2019
Logo Klasbord

Klasbord

Op onze school werken wij met Klasbord. Klasbord maakt onze digitale communicatie met thuis èn leerlingen, leuk, makkelijk & veilig! Het delen van een leuke foto, een tekstbericht, een oproep of een poll; wat de boodschap ook is, wij delen dat via Klasbord. → Download de app of kijk op www.klasbord.nl

Ook belangrijke mededelingen en praktische vragen worden geplaatst via KLASBORD, dus join Klasbord!

Vraag de leerkracht naar de inlogmogelijkheden.