De bovenbouw

De bovenbouw

In de bovenbouw kun je de groepen 7 en 8 in één lokaal vinden. Op de ochtenden (maandag, dinsdag en donderdag) krijgen de leerlingen van groep 6 les samen met de groepen 7 en 8. Leerkracht is op die drie dagen Geeske Bouma. Op die drie middagen zitten de leerlingen van groep 6 bij juf Nelie in het middenbouwlokaal.

Op donderdag geeft juf Clary van der Bijl les aan de groepen 6 t/m 8.  

Groep 6 blijft op vrijdag in Boazum en krijgen dan samen met groep 5 les van juf Clary van der Bijl. In het kader van de vrijdagsamenwerking komen dan ook de leerlingen van De Fôlefinne Easterwierrum en die van De Pikeloer Wiuwert naar Boazum toe. De leerlingen van groep 7 en 8 gaan op vrijdag naar De Pikeloer Wiuwert en krijgen daar samen met de leerlingen van De Fôlefinne Easterwierrum les van juf Anneke.